Από μέρα σε μέρα περιμένουμε να τεθει σε εφαρμογή το νέο πλαίσιο ρύθμισης για τα τυχερά παιχνίδια σε καζίνο και στοίχημα. Παρ’ ότι η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων δεν εχει ανακοινωσει την ακριβή ημερομηνία, γνωρίζουμε ήδη ποιες θα είναι οι αλλαγές για τις πλατφόρμες και πως θα επηρεάσουν το καθημερινό μας παιχνίδι. Για να προλάβουμε τυχόν απορίες που θα δημιουργηθούν με την εφαρμογή της νέας νομοθεσίας και για να είμαστε όλοι κατάλληλα προετοιμασμένοι για την επόμενη μέρα, συγκεντρώσαμε όλες τις αλλαγές που θα μας επηρεάσουν και θα τις δούμε αναλυτικά.

Ποιες είναι οι σημαντικότερες αλλαγές στο καζινο

Συνοπτικά οι αλλαγές θα έχουν αντίκτυπο στην φορολογία, στις παικτικές συνεδρίες καθώς και στο μέγιστο κέρδος. Παρακάτω μπορείτε να δείτε πιο αναλυτικά τι αλλάζει

  • Το μέγιστο κέρδος σε ένα spin ή μια παρτίδα είναι 70.000 ευρώ
  • Το μέγιστο ποντάρισμα σε παιχνίδια RNG (όπως φρουτάκια) είναι 2 ευρώ
  • Καταργείται η λειτουργία γρήγορου παιχνιδιού (turbo) στα φρουτάκια
  • Τα προοδευτικά τζάκποτ συγκεντρώνουν το έπαθλο τους μόνο από καζίνο στην Ελλάδα και γίνεται να δώσουν ως μέγιστο κέρδος 500.000 ευρώ
  • Υποχρεωτική αναμονή 3 δευτερολέπτων ανάμεσα σε κάθε περιστροφή ή παρτίδα (ισχύει και στο αυτόματο παιχνίδι/autoplay)
  • Υποχρεωτική εφαρμογή ορίων παικτικής συνεδρίας και μέγιστου ποσού απώλειας

Επιπλέον αλλάζει το πλαίσιο της φορολογίας. Μέχρι σήμερα η φορολογία γινόταν στο κέρδος ανά στήλη, με την νέα νομοθεσία όμως το κέρδος υπολογίζεται ανά παικτική συνεδρία (24 ώρες). Πιο αναλυτικά η παρακράτηση φόρου θα γίνεται με βάση την παρακάτω κλίμακα:

Κέρδη ανά δελτίοΠοσοστό κλίμακας
0-100  0%
100-2002,5%
200-5005%
500+7,5%

Αναλυτικά οι αλλαγές

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε ακριβώς τι αλλάζει σύμφωνα με την νέα νομοθεσία. Αν θέλτε να βρείτε ακόμη περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της ανοιχτής διακυβέρνησης http://www.opengov.gr/consultations/?p=3714

Παικτική συνεδρία

Η διάρκεια της Παικτικής Συνεδρίας δεν δύναται να υπερβαίνει τις 24 ώρες. Σε περίπτωση που υπερβεί αυτό το χρονικό διάστημα ο κάτοχος άδειας είναι υποχρεωμένος να τερματίζει την παικτική συνεδρία.

Μεγιστο πονταρισμα

Το μέγιστο ποσό συμμετοχής στα λοιπά διαδικτυακά παίγνια όταν διεξάγονται με τη χρήση γεννήτριας τυχαίων αριθμών (RNG) είναι δύο (2) ευρώ. 

Μεγιστο κερδος

Το μέγιστο χρηματικό ποσό κέρδους στα Παίγνια της περίπτωσης 2 της παραγράφου 12.1 δεν δύναται να υπερβαίνει τις εβδομήντα χιλιάδες (70.000) ευρώ ανά Κύκλο Παιγνίου, συμπεριλαμβανομένης της αξίας όλων των πρόσθετων επιβραβεύσεων του Παιγνίου που επιτρέπεται να παρέχονται, εξαιρουμένης τυχόν απονομής Jackpot, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό.

Τζάκποτ

Η Διεξαγωγή Λειτουργίας Jackpot επιτρέπεται μόνο εντός της ελληνικής επικράτειας και αποκλειστικά σε Παίγνια του ίδιου Κατασκευαστή. Δεν επιτρέπεται η από κοινού Διεξαγωγή Λειτουργίας Jackpot δύο ή περισσότερων Κατόχων Άδειας. Πριν από κάθε εγκατάσταση ή μεταφορά ή τροποποίηση ή κατάργηση Λειτουργίας Jackpot, το Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα πρέπει να παρέχει αναφορά των ρυθμίσεων διαμόρφωσης της Λειτουργίας αυτής για κάθε συγκεκριμένη περίοδο που ζητείται, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές.

Ο Κάτοχος Άδειας διασφαλίζει ότι το μέγιστο όριο επιβράβευσης που δύναται να αποδοθεί από μία Λειτουργία Jackpot δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ. Τυχόν υπερβάλλον του ως άνω ορίου ποσό που έχει συγκεντρωθεί με βάση τη Συμμετοχή των Παικτών, μεταφέρεται υποχρεωτικά σε άλλη Λειτουργία Jackpot.

Σε κάθε περίπτωση μείωσης του ποσού που έχει συγκεντρωθεί με βάση τη Συμμετοχή των Παικτών ή κατάργησης Λειτουργίας Jackpot, το ποσό της απομείωσης ή το ποσό που έχει συγκεντρωθεί με βάση τη Συμμετοχή των Παικτών κατά τη στιγμή της κατάργησης, μεταφέρεται υποχρεωτικά σε άλλη Λειτουργία Jackpot, εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία μείωσης ή κατάργησης.

Νέα παιχνίδια

Νέα έκδοση Παιγνίου θεωρείται νέο Παίγνιο και για την Πιστοποίησή του υποβάλλονται τα κατά περίπτωση απαραίτητα πιστοποιητικά (Game Certificate, Integration Certificate).

Ο Ειδικός Χώρος είναι εγκατεστημένος σε κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. και λειτουργείται από Κατασκευαστή στο όνομα του οποίου έχει εκδοθεί για το σκοπό αυτό άδεια από αρμόδια ρυθμιστική αρχή κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. και με τον οποίο ο Κάτοχος Άδειας έχει συνάψει σχετική σύμβαση.

Υπεύθυνο παιχνίδι

Ο Κάτοχος Άδειας παρέχει πληροφορίες στον Παίκτη σχετικά με τους κινδύνους που ενδεχομένως διατρέχει από την υπερβολική έκθεσή του στα Παίγνια, όπως η απώλεια χρημάτων και ο εθισμός. Στο πλαίσιο αυτό, κατά τη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων το αποτέλεσμα των οποίων εξάγεται από γεννήτρια τυχαίων αριθμών (RNG), πρέπει να προβάλλονται στην κύρια οθόνη μηνύματα Υπεύθυνου Παιχνιδιού (Responsible Gambling), με τέτοιον τρόπο και για τόσο χρόνο, ώστε να γίνονται αντιληπτά ως παρεμβολή στη διεξαγωγή του Παιγνίου και να προσλαμβάνονται επαρκώς από τον Παίκτη.

Διάστημα ανάμεσα σε παρτίδες

Η έναρξη νέου κύκλου παιγνίου δεν είναι δυνατή πριν την παρέλευση τριών (3) δευτερολέπτων από την έναρξη του προηγούμενου κύκλου. Ο περιορισμός της παραγράφου αυτής δεν εφαρμόζεται σε Παίγνια πόκερ ή/και παραλλαγές αυτού που διεξάγονται διομότιμα (peer to peer), είτε αυτοτελώς (poker cash games) είτε με τη μορφή διοργανώσεων (poker tournaments).

Η Σύμβαση Προσχώρησης περιλαμβάνει, κατ’ελάχιστον την πληροφορία ότι ο Κανονισμός βρίσκεται αναρτημένος στον Ιστότοπο του Κατόχου Άδειας και της Ε.Ε.Ε.Π.

Προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες λογαριασμού

Για τη δημιουργία Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη, ο Κάτοχος Άδειας υποχρεούται να πιστοποιεί και να επαληθεύει την ταυτότητα του Παίκτη. Οι πληροφορίες που λαμβάνονται, τα μέσα με τα οποία επαληθεύονται οι πληροφορίες αυτές, καθώς επίσης και ο χρόνος και η διαδικασία επαλήθευσης προβλέπονται στον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων.

Ο Κάτοχος Άδειας παρέχει στον Παίκτη πρόσβαση στις πληροφορίες σχετικά με το υπόλοιπο του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού του, το ιστορικό της Παικτικής Δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων Συμμετοχών, κερδών και ζημιών, τις καταθέσεις και τις αναλήψεις και τις λοιπές σχετικές συναλλαγές. Οι πληροφορίες πρέπει να είναι διαθέσιμες στον Παίκτη, στον Ηλεκτρονικό του Λογαριασμό.

Μητρώο αποκλεισμένων

Ο Κάτοχος Άδειας ενημερώνει τον Παίκτη που αποκλείστηκε σύμφωνα με τις παραγράφους 20.2 και 20.3 καθώς και στην περίπτωση πέντε (5) προσωρινών αποχών, σχετικά με τη δυνατότητα λήψης συμβουλευτικής βοήθειας και υποστήριξης από ελληνικό κέντρο απεξάρτησης.

Πριν από τη δημιουργία κάθε Ηλεκτρονικού Λογαριασμού, ο Κάτοχος Άδειας ανατρέχει υποχρεωτικά στο Μητρώο Αποκλεισμένων, προκειμένου να διαπιστώσει ότι το πρόσωπο που επιθυμεί τη δημιουργία Ηλεκτρονικού Λογαριασμού, δεν είναι εγγεγραμμένο σε αυτό. Εάν το πρόσωπο είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο, η δημιουργία Ηλεκτρονικού Λογαριασμού απορρίπτεται.

Κλείσιμο λογαριασμού

“Ο Κάτοχος Άδειας κλείνει τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη και τερματίζει τη συμβατική σχέση:

β. Με την παρέλευση τριάντα (30) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας ολοκλήρωσης της διαδικασίας ταυτοποίησης των στοιχείων του Παίκτη, εφόσον τα στοιχεία που ο Παίκτης έχει προσκομίσει δεν έχουν επιβεβαιωθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων.”

Δεν επιτρέπεται η εκ νέου ενεργοποίηση Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη πριν παρέλθουν δώδεκα (12) μήνες από το κλείσιμο του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρείται η περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 υπό την προϋπόθεση ότι δεν συντρέχει η περίπτωση δ΄ της ίδιας παραγράφου.

“Ο Κάτοχος Άδειας θέτει τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη στην κατάσταση «Ανενεργός» στην περίπτωση διαρκούς απουσίας Συμμετοχής για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.”

Ο Κάτοχος Άδειας, τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη θέση του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού στην κατάσταση «Ανενεργός», ενημερώνει τον Παίκτη ότι ο Λογαριασμός του πρόκειται να τεθεί στην κατάσταση αυτή, τον λόγο για τον οποίο αυτό πρόκειται να συμβεί, τα τυχόν τέλη διατήρησης που πρόκειται να επιβληθούν, τις συνέπειες που έχει και τον τρόπο με τον οποίο δύναται να αποφευχθεί η θέση του Λογαριασμού στην κατάσταση αυτή, η δυνατότητα να αποσύρει τυχόν υπόλοιπο του Λογαριασμού του και να ζητήσει το κλείσιμο του Λογαριασμού και τον τερματισμό της συμβατικής σχέσης, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται σχετικά στη Σύμβαση Προσχώρησης.

“Αφού παρέλθει χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από τη θέση του Λογαριασμού στην Κατάσταση

«Ανενεργός», κατά το οποίο είτε δεν ενεργοποιήθηκε ο Ηλεκτρονικός Λογαριασμός Παίκτη είτε ενεργοποιήθηκε αλλά δεν υπήρξαν Συμμετοχές, ο Κάτοχος Άδειας κλείνει τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη και εφαρμόζει τα σχετικώς προβλεπόμενα στο άρθρο 21.”

Εφόσον η φραγή δεν έχει αρθεί εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία που εφαρμόστηκε, ο Κάτοχος Άδειας κλείνει τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό, τερματίζει τη συμβατική σχέση, και εφαρμόζει τα σχετικώς προβλεπόμενα στο άρθρο 21.

“Ο Κάτοχος Άδειας διασφαλίζει ότι o Παίκτης κατά την έναρξη της πρώτης, μετά τη δημιουργία του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού, Παικτικής Συνεδρίας, ορίζει για ορισμένο χρόνο, υποχρεωτικά, τα παρακάτω όρια:

β. χρηματικό όριο, ως προς το μέγιστο ποσό απώλειας (loss limit) και 

γ. χρονικό όριο, ως προς τον μέγιστο χρόνο Συμμετοχής (time limit) στα Λοιπά Διαδικτυακά Παίγνια και στο Στοίχημα επί εικονικών γεγονότων (virtual events) το αποτέλεσμα των οποίων εξάγεται με τη χρήση γεννήτριας τυχαίων αριθμών (Random Number Generator)

Χρονικά όρια και όριο μέγιστου ποσού απώλειας

Τα όρια ορίζονται σε επίπεδο ημέρας, από ώρα 00:00:00 έως ώρα 23:59:59 της αυτής ημερολογιακής ημέρας, ή εβδομάδας, από ημέρα Κυριακή έως και ημέρα Σάββατο, ή μήνα, από την πρώτη έως και την τελευταία ημέρα του μήνα. Ως χρόνος Συμμετοχής προσμετράται αυτός της ενεργού Συμμετοχής στα Λοιπά Διαδικτυακά Παίγνια, συμπεριλαμβανομένων των εικονικών γεγονότων (virtual events) το αποτέλεσμα των οποίων εξάγεται με τη χρήση γεννήτριας τυχαίων αριθμών (Random Number Generator).

Ειδικά για την περίπτωση του ορίου του μέγιστου ποσού απώλειας (loss limit), προσμετρώνται και οι Συμμετοχές η διακύβευση των οποίων έχει ως πιθανό αποτέλεσμα την υπέρβαση του ορίου που έχει τεθεί.

“Ο Κάτοχος Άδειας, με μήνυμα που προβάλλεται στον Ιστότοπο, ειδοποιεί τον Παίκτη, κατά περίπτωση, για τα εξής:

α. Μόλις αυτός υπερβεί ποσοστό 80%, είτε των χρηματικών ορίων που έχει θέσει, είτε του ορίου του μέγιστου χρόνου Συμμετοχής (time limit), είτε τις είκοσι τέσσερις (24) ώρες μέγιστης διάρκειας της Παικτικής Συνεδρίας.Μόλις καλυφθεί το 100% του κατά περίπτωση περιορισμού θα διακοπεί υποχρεωτικά η Παικτική Συνεδρία.”

β. Μόλις καλυφθεί το 100% του κατά περίπτωση χρηματικού ορίου, ότι δεν θα του επιτρέπεται πλέον να προβαίνει σε ενέργειες παραβίασης του ορίου αυτού.

“γ. Μόλις καλυφθεί το 100% του κατά περίπτωση χρονικού ορίου, ότι θα διακοπεί υποχρεωτικά η Συμμετοχή του στο Παίγνιο. Η διακοπή λαμβάνει χώρα ως εξής:

αα) Στην περίπτωση διεξαγωγής Λοιπών Διαδικτυακών Παιγνίων το αποτέλεσμα των οποίων εξάγεται με γεννήτρια τυχαίων αριθμών (RNG), των Στοιχημάτων επί εικονικών γεγονότων (virtual events) το αποτέλεσμα των οποίων εξάγεται με τη χρήση γεννήτριας τυχαίων αριθμών, των Παιγνίων καζίνο, πόκερ ή/και παραλλαγών αυτού που διεξάγονται είτε σε ζωντανή μετάδοση (live), είτε σε Ειδικό Χώρο (studio) είτε διομότιμα (peer to peer), εξαιρουμένων των διοργανώσεων πόκερ (poker tournaments), η διακοπή λαμβάνει χώρα το αργότερο εντός δύο (2) λεπτών από τη στιγμή της υπέρβασης του ορίου που έχει θέσει ο Παίκτης ή από την παρέλευση των είκοσι τεσσάρων (24) ωρών μέγιστης διάρκειας της Παικτικής Συνεδρίας, όποιο από τα δύο γεγονότα συμβεί νωρίτερα. Μόλις συμπληρωθεί το χρονικό όριο, ο Παίκτης ειδοποιείται με νέο μήνυμα του Κατόχου Άδειας ότι εντός δύο (2) λεπτών θα διακοπεί η Συμμετοχή του. 

ββ) Στην περίπτωση Παιγνίων πόκερ ή/και παραλλαγών αυτού, που διεξάγονται διομότιμα (peer to peer) με τη μορφή διοργανώσεων (poker tournaments), για τις οποίες ο Παίκτης έχει καταβάλει Συμμετοχή, η διακοπή λαμβάνει χώρα με την ολοκλήρωση της διοργάνωσης (poker tournament) για την οποία έχει καταβληθεί η Συμμετοχή. Στην περίπτωση που ο Παίκτης έχει καταβάλει Συμμετοχές σε περισσότερες της μιας διοργανώσεις που έχουν ξεκινήσει, η διακοπή λαμβάνει χώρα με την ολοκλήρωση της διοργάνωσης που λήγει τελευταία. Σε περίπτωση που ο Παίκτης έχει καταβάλει Συμμετοχές σε διοργανώσεις όπου οι συμμετέχοντες δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί προκειμένου η διοργάνωση να ξεκινήσει (registration open), οι Συμμετοχές του Παίκτη ακυρώνονται και το ποσό που έχει καταβληθεί επιστρέφεται χωρίς την παρακράτηση προμήθειας (rake, fee).”

δ. Στην περίπτωση διακοπής της Συμμετοχής λόγω συμπλήρωσης του μέγιστου χρονικού ορίου Συμμετοχής (time limit), ότι δεν επιτρέπεται να Συμμετέχει στα Παίγνια για το χρονικό διάστημα που υπολείπεται μέχρι τον χρόνο λήξης ισχύος του ορίου.

ε. Στην περίπτωση που με την επικείμενη Συμμετοχή του, θα υπερβεί το όριο του μέγιστου ποσού απώλειας (loss limit), ότι επιτρέπεται να συνεχίσει τη Συμμετοχή του υπό την προϋπόθεση ότι, με την τοποθέτηση στην οποία θα προβεί, δεν θα υπερβεί το μέγιστο όριο απώλειας (loss limit) που έχει τεθεί.

Το μήνυμα πρέπει να προβάλλεται για τόσο χρόνο ώστε να γίνεται αντιληπτό ως παρεμβολή στη διεξαγωγή του Παιγνίου και να προσλαμβάνεται επαρκώς από τον Παίκτη. Η διάρκεια προβολής του μηνύματος δεν μπορεί να υπολείπεται των δεκαπέντε (15) δευτερολέπτων.

“Ο Παίκτης δύναται να τροποποιεί τα όρια που θέτει σύμφωνα με την παράγραφο 24.1, αφού παρέλθει το χρονικό διάστημα για το οποίο τέθηκαν. Εξαιρετικά, τροποποίηση υφιστάμενων ορίων προς το αυστηρότερο εφαρμόζεται άμεσα.”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here